Temsilciliklerimizden müşterilerimizle ilgili olarak neden ilave bilgi / belge istiyoruz?

Kapalı Çarşı’da başlayan hikâyemizi, Anadolu’ya yaygınlaştırma konseptimizi temsil eden HAN (Hesaplı ve Akıllı Nokta) yapımız ile, para transfer hizmetimizi, tüm sektörlere ve vatandaşlara ulaştırarak, para transferinde geleneği, geleceğe taşıyoruz. Yüzde yüz yerli ve milli sermayemizle, her gün, siz değerli müşterilerimizin yüzlerce gönderim ve ödeme işlemlerine aracılık etmekten şeref, gurur ve mutluluk duyuyoruz.

Geleneksel para transferinin yerini dijital ve fiziksel para gönderme ve ödeme seçeneklerinin almaya başladığı şu günlerde; CMT olarak, yeni nesil finans teknolojisi altyapısıyla, en az maliyetle ve en hızlı para transferlerini yapmaktan gurur duyuyoruz. Üçüncü parti ekosistemi ve deneyimini yenilikçi ve ilerici ödeme hizmetlerine dönüştüren Şirketimiz, fiziksel ve dijital para transferinde müşterilerimize ekonomik ve yenilikçi avantajlar sağlıyoruz. İnsanların nakit kullanma ihtiyaçlarını ortadan kaldıran çözümlerimizle, ödeme süreçlerini daha hızlı, pratik ve kolay hale getiriyoruz.

Bildiğiniz üzere; banka, ödeme hizmetleri, elektronik para vb. gibi finansal kuruluşların ürün ve hizmetleri, suç örgütleri ve kötü niyetli kişiler tarafından, doğrudan veya dolaylı olarak suiistimal edilebilmektedir. Bu tür risk ve oluşabilecek sorunların farkındayız, görev ve bu riskleri minimize edebilecek sorumluluklarımızın bilinci içerisindeyiz.

Dolayısıyla;

  • Anayasa, yasa, yönetmelik ve tebliğler ile uluslararası antlaşma, protokol ve tavsiyelere tam olarak ve etkin bir şekilde uyumu sağlayabilmek,
  • Müşterilerimizin herhangi bir dolandırıcılığın kurbanı olmalarını önleyebilmek,
  • Gerçek faydalanıcıyı tespit edecek şekilde işlemlerin bizzat müşterilerimiz tarafından gerçekleştirildiğini teyit edebilmek ve yasa dışı ilişkilerin önüne geçebilmek,
  • Kötü niyetli kişi ve kuruluşların ekonomik ve finansal kaynaklarını keserek, bu kişi ve örgütleri sistem dışına çıkarabilmek adına işlemlerimizin öncesinde ve sonrasında birtakım kontrol ve denetimler gerçekleştiriyoruz.

T.C. Merkez Bankası, Gelir İdaresi, MASAK, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği ile dayanışma ve iş birliği yaparak, uyum içerisinde ve koordineli bir şekilde toplum huzuru için tüm gücümüzle mücadele ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz.

Bu mücadelemizin birincil temeli “müşterini tanı” prensibine dayanmaktadır. Bu kapsamda müşterilerimizin mesleklerini, finansal durumlarını, talep ettikleri işlemlerin amaçlarını, işlemlerin yurt dışındaki diğer taraf ile olan ilişkilerini, fonun veya oluşan bu varlıkların kaynağını sorgulayabiliyoruz ve aldığımız bu beyanları destekleyecek şekilde belge taleplerinde bulunabiliyoruz. Temin ettiğimiz bu bilgi ve belgeler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unun ilgili hükümleri gereği uygun ve güvenli bir şekilde muhafaza edilmektedir.Bir Cevap Yazın